OFERTA

Kompleksowa obsługa

Proponujemy Państwu przygotowanie i zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego w zakresie:


OBSŁUGA i ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ

 • uzgodnienia zakresu, oraz koncepcji inwestycji,
 • przygotowanie wstępnego kosztorysu, analizy finansowej inwestycji wraz z optymalizacją kosztów,
 • wykonanie harmonogramu oraz planu przygotowania i realizacji inwestycji,
 • zbadanie poziomu realnych cen prac budowlanych występujących na rynku- porównanie ofert,
 • przeprowadzenie zebrania informacyjnego wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał w formie wymaganej przez instytucje finansujące,
 • aplikacja kredytowa – złożenie wniosków wraz z kompletem dokumentów wymaganym przez instytucje finansowe – kredyt termomodernizacyjny bądź inwestycyjny
 • uzgodnienie warunków zabudowy w Wydziale Architektury,
 • uzgodnienia kolorystyki elewacji z Plastykiem Miejskim,
 • uzyskanie zezwolenia na budowę zgłoszenie do PINB-u,
 • przekazanie terenu budowy,
 • przeprowadzenie formalności zamykających inwestycje w tym odbiór końcowy,
 • zgromadzenie dokumentacji powykonawczej,
 • doradztwo techniczne oraz finansowe na każdym etapie inwestycji.

WYKONANIE AUDYTU ENERGRTYCZNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, zawierającego między innymi:

 • kartę audytu energetycznego zgodną ze wzorem z rozporządzenia,
 • uproszczoną inwentaryzację techniczno-budowlaną do celów audytorskich, w tym charakterystykę energetyczną, opłaty itp.,
 • ocenę stanu technicznego z punktu widzenia koniecznych modernizacji (docieplenia, wymiana stolarki, system ciepłowniczy itp.),
 • bilans energetyczny budynku dla stanu obecnego,
 • analizę ekonomiczną poszczególnych usprawnień,
 • analizę ekonomiczną wariantów modernizacji, wybór optymalnego zestawu usprawnień, wyznaczenie możliwości finansowania wariantu modernizacji,
 • bilanse energetyczne dla każdego wariantu termomodernizacji,
 • wnioski z przeprowadzonych analiz.   

 

WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawierającego:

 • inwentaryzacje do celów projektowych (elewacje),
 • projekt kolorystyki elewacji,
 • opis wybranej technologii docieplenia elewacji,
 • opis parametrów termicznych przegród zewnętrznych (ścian, okien, drzwi),
 • charakterystykę energetyczną na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
 • informacje BIOZ,
 • przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski,

 

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH:

 • docieplenie elewacji metodą BSO,
 • docieplenie stropodachów, 
 • remont oraz docieplenie dachów, 
 • docieplenie stropów piwnic, 
 • hydroizolacje płyt balkonowych, 
 • izolacje ścian fundamentowych,
 • instalacje elektryczne, wod-kan, CO,
 • zadaszenia nad balkonami, oraz wejściami do klatek schodowych,
 • balustrady balkonowe,
 • wymiana okien,
 • gładzie, malowanie, płytki,
 • inne,


Firma posiada zaplecze finansowe, odpowiednie umowy z producentami oraz dostawcami, a także zaplecze techniczne niezbędne do realizacji zadań.

Każdego Klienta obsługujemy w sposób indywidualny, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdej inwestycji. Podchodzimy w sposób elastyczny do całości zagadnienia, a ostateczna forma umowy jest wynikiem wspólnych ustaleń.

Audyt

WYKONANIE AUDYTU ENERGRTYCZNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, zawierającego między innymi:

 • kartę audytu energetycznego zgodną ze wzorem z rozporządzenia,
 • uproszczoną inwentaryzację techniczno-budowlaną do celów audytorskich, w tym charakterystykę energetyczną, opłaty itp.,
 • ocenę stanu technicznego z punktu widzenia koniecznych modernizacji (docieplenia, wymiana stolarki, system ciepłowniczy itp.),
 • bilans energetyczny budynku dla stanu obecnego,
 • analizę ekonomiczną poszczególnych usprawnień,
 • analizę ekonomiczną wariantów modernizacji, wybór optymalnego zestawu usprawnień, wyznaczenie możliwości finansowania wariantu modernizacji,
 • bilanse energetyczne dla każdego wariantu termomodernizacji,
 • wnioski z przeprowadzonych analiz.   

Projekty

WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawierającego:

 • inwentaryzacje do celów projektowych (elewacje),
 • projekt kolorystyki elewacji,
 • opis wybranej technologii docieplenia elewacji,
 • opis parametrów termicznych przegród zewnętrznych (ścian, okien, drzwi),
 • charakterystykę energetyczną na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
 • informacje BIOZ,
 • przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski,

 

Finansowanie

Premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

 • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Źródło: http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

 

Premia remontowa

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

 Premia remontowa przysługuje wyłącznie:

 • osobom fizycznym,
 • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

 • remont tych budynków,
 • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
 • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię (remontową, kompensacyjną lub termomodernizacyjną).

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Źródło: http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-remontowa 

Dotacje

Wkrótce.

Wykonawstwo

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

 • docieplenie elewacji metodą BSO,
 • docieplenie stropodachów, 
 • remont oraz docieplenie dachów, 
 • docieplenie stropów piwnic, 
 • hydroizolacje płyt balkonowych, 
 • izolacje ścian fundamentowych,
 • instalacje elektryczne, wod-kan, CO,
 • zadaszenia nad balkonami, oraz wejściami do klatek schodowych,
 • balustrady balkonowe,
 • wymiana okien,
 • gładzie, malowanie, płytki,
 • inne,

Wynajem rusztowań

Wkrótce.


Portal wykorzystuje technologie cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w Twojego pamięci urządzenia. Rozumiem i akceptuje